طرح هزاران ختم قرآن برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان(عج)