افتتاح اولین «جشنواره کتاب، ارتقای دانش» در کهگیلویه و بویراحمد