نایب رییس شورای شهر: عملیاتی شدن مطالعات ساماندهی ورودی های قزوین ضروری است