همايش خدام افتخاري با سخنراني آيت‌الله حائري شيرازي برگزار مي‌شود