بازی با پرسپوليس، ديدار با رفقای قديمی است/ جدايی‌ام به خاطر سليقه علی دايی بود