دل‌پیرو: یوونتوس باید با کار گروهی رئال مادرید را حذف کند