فراموشی شعار «گفت‌وگو با جهان» در کنار ناشران کتاب‌فروش نمایشگاه کتاب