توجه ویژه شهرداری به فضای سبز کرمان/ احداث پارک سنگی در شهر