اجرای نمایشی با همکاری تاجیکستان در جشنواره تئاتر رضوی/ رونمایی از تندیس جشنواره با حضور خادمین امام