بدقولی خودروسازان، قطعه‌سازان پلاستیک را فراری داد