گزارش تصویری// افتتاح نمایشگاه بورس و فناوری در دانشگاه شهید بهشتی