یزد میزبان مسابقات آزاد تیراندازی با کمان قهرمانی کشور