مراسم رونمایی از کتاب «کانون آرامش» در نمایشگاه کتاب برگزار شد