فقیه به عنوان عضو کمیته اقتصادی استقلال منصوب شد+عکس