«ماموت»؛ مستندی درباره ناکارآمدی تحریم ایران در حوزه صنایع دریایی+فیلم