رئیس اتحادیه: کاهش ۱۰۰۰ تومانی قیمت گوشت گوسفندی/ قیمت غیرمنطقی گوشت بسته‌بندی در فروشگاه‌های زنجی