روایت شاهد عینی از عملیات حیرت‌انگیز خلبان ایرانی در فرودگاه یمن