دغدغه‌های مثلث قهرمانی در شب بیست و نهم/دوئل ایرانی- پرتغالی برای رسیدن به دایی