جزییات حادثه فوت یک دختر در هتل تارا مهاباد / 5 نفر در این حادثه بازداشت شدند/ اما در این میان نقش رسانه