لحظه عمامه گذاری سیدحسن خمینی توسط آیت‌الله سلطانی/ عکس