دوشنبه؛ رونمایی از ترجمه 12 اثر مزین به تقریظ رهبر معظم انقلاب