تلاش ما این است که پیکان سقوط نکند/ با سه مهاجم حمله می کنیم