دومین شهر بزرگ مرزی سوریه چگونه سقوط کرد/ آماده‌باش برای تصرف یک شهر