ملی‌پوشان سپک‌تاکرا به مدال برنز رقابت‌های جهانی رسیدند