کاهش 13 درصدی سرقت در تهران بزرگ/ دستگیری باند پنج نفره سارقان بازار