تهیه جهیزیه نوعروسان کمیته امداد استان بوشهر با همكاري بانک کشاورزی