افخمی: روباه، وضعیت تماشاگر و سینمای فعلی ایران را نشان داد