رد صلاحیت استیل‌آذین به خاطر بدهی هدایتی مغایر قانون است/ سقف برگزاری مزایده ۳ مرحله است!