ماجدی: قانون 10 درصد همچنان پرجاست/ در صورتی که استقلالی ها نیایند، جای بیشتری به تراکتوری ها می دهیم