ملاقات مردمی با 163 نفر از هموطنان در سال گذشته/سه شنبه‌ها روز ملاقات مردمی