عربستان پنج جسد را برای عبرت مردم از هلیکوپتر آویزان کرد/ «پرندگان بهشت» داعش چه کسانی هستند؟