آثار معرق‌کاران جوان در فرهنگسرای معرفت به نمایش در ‌آمده است