همدلی و همزبانی راه رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی است