آغاز طرح نذر و صدقه کتاب از خبرگزاری فارس/ آیین رونمایی امروز برگزار می‌شود