انعقاد تفاهم‌نامه بین جهاد دانشگاهی و پژوهشگاه صنعت نفت