وزیر دفاع آمریکا زوزه‌کشی می‌کند/ سلاح های مدرن اروپایی در دستان اعراب منطقه است