تلاش می‌کنیم در تابستان خاموشی برق نداشته باشیم/ نمی‌توان برای همه سدها حکم واحد صادر کرد