برپایی نمایشگاه تصویری حدفاصل بهشت معصومه تا اتوبان کاشان / استفاده از راه‌آهن برای تردد زائران