نشست بررسی زمینه‌های توقیف مطبوعات در ایران برگزار می‌شود