بی بی سی: آمریکا همراهی کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را متوقف کرد