پاداش ویژه برای بازیکنان پیکان در صورت غلبه بر راه‌آهن