هیات واگذاری برای سهام دولتی ۱۰ شرکت تصمیم‌گیری کرد