اظهار نظر جالب عنایتی در مورد کی روش و دیدار استقلال با تراکتورسازی