وزیر نیرو: سامانه تملک‌ اراضی با هدف جلوگیری از زمین‌خواری راه‌اندازی شده است