دروازه بان تیم ملی فوتبال ساحلی:شگفتی ساز جام جهانی می شویم