محمدرضا خاتمی: قرار نیست فرش قرمز برای اصلاح‌طلبان پهن شود /اصلاح‌طلبان دست و پا بسته نیستند