داوود اوغلو: ترکیه قصد ندارد در سوریه دخالت نظامی کند