بهتر است دادکان حرمت‌ها را حفظ کند/ باید ببینیم مخاطب وزیر کیست؟