فهرست 18 بازیکن پرسپولیس برای سفر به تبریز مشخص شد