توضیحات یک مقام مسئول درباره دلایل اجرا نشدن نمایشگاه ضیافت در رمضان 94